Page wall post by Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp Rabat tal-Imdina

Festa Madonna tas-Sahha.

Illum fil-Knisja San Frangisk, Santwarju Madonna tas-Sahha, Rabat Malta qed tkun iccelebrata l-Fesra devota u antija tal-Maddonna tas-Sahha, awguri lil Patrijiet Konventwali. (18 likes)